Bij het aangaan van een huurovereenkomst met Foets gelden de volgende voorwaarden:

Iedereen die materiaal gebruikt dat eigendom is van Foets geldt als huurder (ook als er geen betaling is vereist) en gaat daardoor stilzwijgend akkoord met deze huurvoorwaarden. Dit materiaal is het ‘gehuurde’. Indien er meerdere huurders zijn bij 1 overeenkomst treedt degene die de overeenkomst met Foets aangaat als eerst-aansprakelijke bij schade afhandeling.

Foets biedt standaard verzekering aan bij de verhuur. Schade buiten uw schuld (diefstal) is gedekt met een eigen risico van € 450,-. 

Voordat u de e-bike accepteert kunt u er een proefrit op maken om gebreken te vinden (dit gebeurt wel eens en herstellen we ter plekke of u krijgt gewoon een betere e-bike mee). Levert u de e-bike beschadigd/defect in (onverhuurbaar) dan dient u de reparatiekosten te voldoen. Ontstaat het defect tijdens de rit dan belt u met Foets voor herstel of vervanging. We zijn coulant maar uw gedrag mag niet leiden tot schades of defecten. 

De huurder van een fiets of ander materiaal dient goed voor het gehuurde te zorgen.

De huurder doet dit door onder andere:

  • Bij een geconstateerde storing of defect onmiddellijk zorg te dragen voor herstel. Dit kunt u zelf doen of laten doen. Als u niet kunt (laten) herstellen, neemt u contact op met Foets. De feitelijke wachttijd op de reparatie zal variëren, afhankelijk van bereikbaarheid van u of de e-bike. (andere afspraken kunnen voorrang krijgen maar Foets zorgt voor een zo spoedig mogelijke vervanging of herstel). Hieraan kunnen redelijke kosten verbonden zijn die ten laste komen van huurder. Deze kosten zijn opgemaakt uit materiaalkosten en tijdsbesteding van de hersteller. 
  • Gebruik de e-bikes uitsluitend op verharde wegen. Schelpenpaden zijn ook verharde wegen.
  • Neem de e-bike niet mee het strand op en stel de e-bike niet bloot aan zeewater. Vermijd plassen zoveel mogelijk en rij op lage snelheid door plassen. Zoek of verzorg beschutting bij hevige hoosbuien.
  • Gebruik de fiets voor 1 (volwassen) persoon (uitgezonderd de Fun2Go; deze is voor max. 2 personen). Een kinderzitje is te gebruiken voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Oudere kinderen kunnen niet op de huurfiets meegenomen worden.
  • Parkeer de fiets zo dat de geparkeerde e-bike geen hinder veroorzaakt voor anderen.
  • Zet de fiets altijd op slot als u de fiets ergens parkeert. Maak de fiets bij het op slot zetten ook vast aan een paal, boom of hek zodat de fiets ook niet in-afgesloten-staat mee kan worden genomen. U krijgt hiervoor een ketting mee.

Indien de fiets gestolen is draagt u de sleutel en een politierapport over aan verhuurder. U wordt een bedrag van € 450,- in rekening gebracht. 

 

Foets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ontstaan door gebruik van het gehuurde.

Als u het gehuurde gebruikt in het verkeer/op de openbare weg loopt u risico. Foets is niet aansprakelijk als de huurder(s) op wat voor wijze dan ook nadeel ondervinden.

Inleverbeleid

Indien u niet in staat bent om de huurfiets op tijd terug te brengen, dan belt u met de verhuurder om de afspraak te verzetten. Dat is in de regel geen probleem.

Privacypolicy

Gedurende de reserverings- en huurperiode bewaart Foets klantgegevens en zal deze ook gebruiken om met de klant af te kunnen stemmen. Na de huurperiode bewaart Foets klantgegevens korte termijn als dekking voor eventueel verborgen schades. Huurder blijft eigenaar van zijn eigen gegevens en Foets verwijdert alle huurdergegevens op verzoek van huurder op elk gewenst moment. Foets gebruikt huurdergegevens nooit voor het versturen van reclame of anderszins, noch zal Foets huurdergegevens doorverkopen of doorgeven aan derden.

Foets behoudt zich het recht voor om de lokatie van het gehuurde via technische weg op te vragen middels GPS-systeem dat in/aan het gehuurde is bevestigd.

Speciale machtiging in afwijking van de privacypolicy

In geval van diefstal door klant (niet retourneren van het gehuurde) machtigt de klant Foets om, door middel van mobiele telefoon-gegevens, bankgegevens, accommodatieverhuurder, foto id-bewijs of andere bewijsstukken de woonplaats, adres en andere relevante gegevens op te vragen bij accomodatieverhuurder, bank, mobiele telefoonmaatschappij of overheidsinstantie. Kosten die Foets hierbij maakt komen additioneel voor rekening van de dief/klant. De klant verklaart middels deze verhuurovereenkomst akkoord te zijn met deze bepaling.